Varför göra detox eller avgiftning av kroppen?

Vi utsätts dagligen för mängder av olika gifter från mat, vatten, kläder, färger, tvättmedel, kosmetika, elektronik, möbler och luft m.m. När kroppens avgiftningsorgan blir överbelastade av toxiska ämnen stannar gifterna kvar i kroppen och ger olika sjukdomssymtom, t. ex. huvudvärk, trötthet, värk i kroppen, matsmältningsproblem, allergier m.m. och kan senare leda till kroniska sjukdomar.

En bra matsmältning är grunden för hälsa, det börjar i munnen. Här berättar vi mer om mag- och tarmhälsan, samt hur man kan förbättra den. 

Förstoppning är mycket vanligt. Tarmrening kan behövas för att rena tarmen så den börjar fungera normalt igen. Det finns flera olika medoter att göra det.

Njurarna, som renar vårt blod från vattenlösliga gifter, kan vara igentäppta av kalkavlagringar, toxiner och bakterier. Om filtersystemet inte fungerar tillfredsställande går gifterna tillbaka till blodet, därifrån till lungorna, huden, lymfan 
och andra organ. Självförgiftning är ett faktum, detta kan orsaka olika sjukdomar.

Levern är både fabrik, reningsverk och lager. Den har ca. 500 kända funktioner. Att göra leverreningskur kan förbättra både den fysiska och den psykiska hälsan. Varför ska man göra en leverreningskur? Gallstenar eller kolesterolklumpar bildas i levern, de stör blodcirkulation i den. En viktig uppgift för levern är att flltera blodet från giftiga ämnen. När stenarna är borta från levern, kan kroppens celler lättare tillgodogöra sig syre och näring och kan transportera bort avfallsämnen.

Lungorna är vårt största avgiftningsorgan. Frisk luft och rätt andningsteknik hjälper till att syresätta andas ut toxiner från blodet.

Huden är också ett viktigt avgiftningsorgan, med svett får vi ut giftiga avfallsprodukter.

Lymfan är det sista organet där toxiner kan föras ut, innan de hamnar i andra organ där de kan leda till kroniska sjukdomar. Det finns olika sätt att rena lymfan.

Stresshormoner förgiftar kroppen och försämrar avgiftningsorganens funktion, det ökar också förbrukningen av mineraler och andra näringsämnen. Många forskare anser att stess är grundorsaken till alla sjukdomar. Den kristna tron har starkt stressreducerande effekt, genom att ge sinnesfrid och trygghet.

Motion är mycket viktigt för att hela kroppen ska fungera optimalt, men för hård motion skapar andra restprodukter, t.ex mjölksyra. Utan rörelse blir det ingen blodcirkulation eller lymfflöde, vilket leder till ansamling avfallsprodukter och syrebrist.

God hälsa kan förväntas när kropp, sinne och själ är i harmoni. Enligt psykiatern dr William Sandler skulle mer än hälften av mänsklighetens svårigheter, sjukdomar och sorger kunna förebyggas om man tillämpade Kristi undervisning. Den är kraftfull, kan förebygga och bota sjukdom och lidande.